2-Πασσάλων για panels >2m - Εύρος αλλαγής 10°~35° ή 05°~30°

 • Ρυθμιζόμενης κλίσης
 • winter inclination - tilt 35°
 • winter inclination - tilt 10°
 • solar park
 • change01
 • change02
 • profilodomi
 • ρυθμιζόμενης κλίσης

Για 2 σειρές φωτοβολταϊκών με εύρος 10°-35° (ή 05°~30°)

Στοιχεία βάσης που περιλαμβάνονται στα τραπέζια .

 • Ζευκτά βάσης PD.2C.8R.2P-200  με  δυνατότητα αλλαγής κλίσης από 10 έως 35 μοίρες (ή 05-30), που περιλαμβάνει  
  • 2 Πάσσαλους τύπου U μπροστά και πίσω, κατασκευασμένους από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ 
  • ράγες ζευκτού και ρύθμισης, από προγαλβανισμένο χάλυβα , σε κατάλληλα μήκη ανάλογα το τον τύπο του φωτοβολταϊκού και της κλίσης,
  • 1  ράγα κλίσης τύπου   U από προγαλβανισμένο χάλυβα σε μήκος ανάλογα των τύπο του φωτοβολταϊκού.
  • Τα κατάλληλα υλικά συναρμολόγησης του ζευκτού (βίδες, ροδέλες , παξιμάδια κλπ)
 • 4 σειρές ραγών τοποθέτησης πάνελ (2 για κάθε πάνελ) . Οι ράγες είναι 40x60  πάχους 2mm , κατασκευασμένες από προγαλβανισμένο χάλυβα και έχουν διάφορα μήκη που προκύπτουν  από  το συνολικό μήκος του τραπεζίου.
 • Σύνδεσμοι για τις ράγες τοποθέτησης πάνελ  , κατασκευασμένοι από προγαλβανισμένο χάλυβα ,  σετ με 4 βίδες, ροδέλες και παξιμάδια
 • Αντιανέμια Χιαστά   " |Χ| " σε κάθε τραπέζι από ράγες 40x20mm κατασκευασμένες  από προγαλβανισμένο χάλυβα 
 • Πιάστρες από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm , με πλαστικό παρέμβυσμα μεταξύ πάνελ και ράγα κλίσης, βίδα άλεν Μ8 και παξιμάδι ράγας .

   Διαστάσεις φωτοβολταϊκών που αφορούν οι βάσεις ανάλογα το μήκος τους (μεγάλη διάσταση) και το αντίστοιχο εύρος ρύθμισης 

Η Profilodomi έχει σχεδιάσει βάσεις για να καλύπτουν όλα τα μήκη των Panels, διαφοροποιώντας ανάλογα τον φορέα της βάσης και την γεωμετρία του 

 •  ~ 1960 -2080mm x 992mm ή φαρδύτερο  (L x W ) (εύρος ρύθμισης κλίσης 15-35)
 •  ~ 2080 -2150mm x 992mm ή φαρδύτερο  (L x W ) (εύρος ρύθμισης κλίσης 15-35) 
 • ~ 2200 -2300mm x 992mm ή φαρδύτερο  (L x W ) (εύρος ρύθμισης κλίσης 05-30)
 • ~ 2300 -2400mm x 992mm ή φαρδύτερο  (L x W ) (εύρος ρύθμισης κλίσης 05-30)

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 2-πασσαλης ρυθμιζόμενης 

 • Τα τραπέζια έχουν μήκος έως 22μέτρα (2x22panels) ώστε να είναι ευκολότερη η διαδικασία της ρύθμισης
 • Οι πάσσαλοι είναι γαλβανισμένοι Εν Θερμώ.
 • Η ανωδομή είναι από προγαλβανισμένο χάλυβα Z275 ή και ανώτερο 
 • Οι πιάστρες περιλαμβάνουν πλαστικό παρέμβυσμα μεταξύ της ράγας και του panel
 • Οι αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων στη διεύθυνση Ανατολής - Δύσης σχετίζονται με την περιοχή εγκατάστασης και τα φορτία ανέμου και χιονιού. 
 • Ζεύγος Πασσάλων (Μπροστά & Πίσω πάσσαλος)
 • Ανωδομές με ρύθμιση 10-35 μοίρες (ή 05-30 ανάλογα το μήκος του panel)
 • Σετ Χιαστών |Χ|
 • Ράγες τοποθέτησης panels (τεγίδες)
 • Σύνδεσμοι τεγίδων
 • Ενδιάμεσες πιάστρες
 • Εξωτερικές Πιάστρες

Με  ένα συνεργείο 3 ατόμων με 2 βιδολόγους φορητούς (μπαταρίας)

Μέσος χρόνος ανά τραπέζι : 3-4 λεπτά. 

 1. Ξεβίδωμα των βιδών μπροστά και πίσω σε κάθε ζευκτό από 2 άτομα (ένας μπροστά και ένας πίσω)
 2. Το τραπέζι είναι έτοιμο για αλλαγή , ελεύθερο , και  επειδή είναι ισορροπημένο δεν πέφτει 
 3. Τα 3 άτομα (μοιρασμένα στις άκρες και στην μέση) κατεβάζουν το τραπέζι για τον χειμώνα (ή το ανεβάζουν αντίστοιχα για το καλοκαίρι) και το σταθεροποιούν στην επιθυμητή κλίση (ή το τερματίζουν στις 35 ή 10 αντίστοιχα) 
 4. Τα 2 άτομα τοποθετούν - βιδώνουν ξανά τις βίδες στις νέες θέσεις. 

Πηγαίνουν στο επόμενο τραπέζι του πάρκου

Συνολικά ένα πάρκο 1MWP μπορεί να αλλάξει σε πολύ λιγότερο από 8 ώρες με 2~3 άτομα .

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Προφιλοδομή.