ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΓΙΑ 3 PANELS, PORTAIT (60C~72C)

3 solar panels

Τύποι panels 60cells και 72cels  (2m.)

Τα τραπέζια με τον τύπου της βάσης για 3 panels portait περιλαμβάνουν

Πάσσαλοι βάσεων 

  • 2 Πάσσαλους τύπου U μπροστά και πίσω, κατασκευασμένους από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ.
  • Ανωδομή βάσεων με ζευκτά βάσης PD.2U.4C.3P-xx /f  σταθερής κλίσης, που περιλαμβάνουν
  • 1 Ράγα κλίσης τύπου C , πάχους 2mm ,  από προγαλβανισμένο χάλυβα
  • 1 Οπίσθιο ορθοστάτη από  τύπου C ,  από προγαλβανισμένο χάλυβα
  • 2 Αντηρίδες από τον οπίσθιο ορθοστάτη προς τη ράγα κλίσης , από ράγα τύπου C ,  από προγαλβανισμένο χάλυβα
  • Τα κατάλληλα υλικά συναρμολόγησης του ζευκτού (βίδες, ροδέλες , παξιμάδια κλπ)
  • 6 σειρές ραγών τοποθέτησης πάνελ (2 για κάθε πάνελ) . Οι ράγες είναι διατομής 40x60  κατασκευασμένες από προγαλβανισμένο χάλυβα και έχουν διάφορα μήκη που προκύπτουν  από  το συνολικό μήκος του τραπεζίου.
  • Σύνδεσμους για τις ράγες τοποθέτησης πάνελ , κατασκευασμένοι από προγαλβανισμένο χάλυβα ,  σετ με 4 βίδες, ροδέλες και παξιμάδια
  • Αντιανέμια Χιαστά   " |Χ| " σε κάθε τραπέζι από ράγες  κατασκευασμένες  από προγαλβανισμένο χάλυβα 
  • Πιάστρες από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm , με πλαστικό παρέμβυσμα μεταξύ πάνελ και ράγα πανελ  , Ανοξείδωτη βίδα άλεν Μ8 και εν θερμώ γαλβανισμένο παξιμάδι ράγας .

Yπολογισμοί μελετών στατικότητας.

Οι βάσεις και τα τραπέζια έχουν υπολογιστεί στατικά με βάση τον Ευρωκώδικα 1 και 3 και τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό. Oι πάσσαλοι έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των pull - out tests για τα περισσότερα είδη εδαφών.  Στην περίπτωση που  δεν υπάρχει γεωλογική μελέτη μπορούμε να σας στείλουμε πασσάλους για δοκιμή pull-out tests στο έργο. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις δυνάμεις pull - out tests, το τεχνικό τμήμα της εταιρείας είναι στη διάθεσή σας

Πιστοποιητικά.

Η Προφιλοδομή εφαρμόζει πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας στα προϊόντα που παράγει σύμφωνα με τα πρότυπα EN  ISO 9001: 2015

Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο για το σύστημα 2+ το οποίο ανταποκρίνεται στο πρότυπο ΕΝ 1090-1: 2009+Α1:2011 , διαθέτει CE για τα προϊόντα των χαλύβδινων βάσεων φωτοβολταϊκών.

Η πρώτη ύλη του προγαλβανισμένου χάλυβα έχει τα πιστοποιητικά των εργοστασίων παραγωγής της σύμφωνα με το ΕΝ 10346:2009

Ο χάλυβας για τους πασσάλους έχει τις προδιαγραφές των εργοστασίων στα οποία γίνεται η διαδικασία του Εν Θερμώ Γαλβανίσματος  με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους σύμφωνα με το EN ISO 1461:2009

Πακετάρισμα υλικών.

Τα υλικά των βάσεων (πάσσαλοι , ράγες, υλικά συναρμολόγησης κλπ_) τοποθετούνται και δεματοποιούνται σε πακέτα στις ακριβείς ποσότητες που απαιτούνται για την κατασκευή των βάσεων. Κάθε πακέτο είναι δεμένο με τσέρκια και έχει βάρος και διαστάσεις που του επιτρέπουν την μεταφορά του από περονοφόρο όχημα. 

Κάθε πακέτο έχει ετικέτα με συγκεκριμένο κωδικό αριθμό και εκτυπωμένη λίστα με τα υλικά που περιέχει μέσα.  

Τεχνικό εγχειρίδιο μοντάζ.

Παρέχεται πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο για το μοντάρισμα των βάσεων, καθώς και κάθε σχετική τεχνική πληροφορία που αφορά το μοντάρισμα.