Βάσεις σταθερής κλίσης 2 πασσάλων για panels ύψους >2m μεγαλύτερου ύψους

Λόγω απαιτήσεων των φωτοβολταικών panels όπως τεχνολογίας bifacial ή για την αποφυγή σκίασης από χόρτα ή συσσόρευσης χιονιού, οι βάσεις μπορούν να σχεδιαστούν και να παραχθούν για μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος στο μπροστά σημείων των φωτοβολταικών 

Η τυπική απόσταση των βάσεων είναι περίπου 45cm-50cm από επίπεδο έδαφος. 

Στην περίπτωση των ψηλότερων βάσεων οι τυπικές επιλογές είναι 

  • 80cm
  • 100 cm

οτιδήποτε άλλο μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί .

Πρέπει να επισημανθεί ότι η αύξηση του ύψους σε συνδυασμό με την γωνία κλίσης των panels τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν μήκη  >2,3μ , οδηγεί αυτόματα και στην αύξηση του ύψους στην πίσω πλευρά , όπου τα panels εκεί ξεπερνούν τα 2,5μ σε ύψος από το έδαφος ή και να φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις τα 3,0m. Η Προφιλοδομή λαμβάνει υπόψη της αυτά τα στοιχεία και σε συνάρτηση με τις κλιματικές συνθήκες τις περιοχής,  προτείνει τις κατάλληλες βάσεις και τραπέζια βάσεων.