Λαμαρίνα οροφής Βιομηχανική Οροφή και Κτίριο Βάσεις Φωτοβολταϊκών

Για τη λαμαρίνα οροφής τοποθετείται ειδικό άγκιστρο σχήματος  _Π_

Αντίστοιχες Βάσεις