Ενημερωτικά στοιχεία

Στις ρυθμιζόμενες βάσεις, όπου η κλίση τον χειμώνα είναι μεγάλη (30 ή 35 μοίρες , ανάλογα τον τύπο της βάσης και του panel ) , το χιόνι καθώς συσσωρεύεται στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών , όταν ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο σημείο, αρχίζει και γλιστράει και καταλήγει στο χώμα.

(βίντεο από κάμερα ασφαλείας πάρκου σε ημιορεινή περιοχή )  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

προσαρμογή στις κλίσεις το εδάφους 

Τα μικρότερα τραπέζια , με μικρότερες αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων, σε μήκη που επιλέγονται από τον κατασκευαστή / πελάτη παρέχουν την ευελιξία

  • να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του εδάφους στα σημεία της αλλαγής κλίσης του 
  • να ευθυγραμμίζονται οι πάσσαλοι καλύτερα και ευκολότερα.
  • να ευθυγραμμίζονται τα panels καλύτερα και ευκολότερα 
  • να μην υπάρχουν πάσσαλοι ψηλότεροι ή χαμηλότεροι σε ύψος από το έδαφος ως τη γραμμή αλφαδιάσματος τους. 

Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ μπορεί να σχεδιάσει και να παράγει οποιοδήποτε είδος τραπεζιού panels

Photogallery