Έργα με βάσεις

Στις ρυθμιζόμενες βάσεις, όπου η κλίση τον χειμώνα είναι μεγάλη (30 ή 35 μοίρες , ανάλογα τον τύπο της βάσης και του panel ) , το χιόνι καθώς συσσωρεύεται στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών , όταν ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο σημείο, αρχίζει και γλιστράει και καταλήγει στο χώμα.
Ενδεικτικές φωτογραφίες  από πάρκα με βάσεις της Προφιλοδομής