Δώματα και ταράτσες Βάσεις Φωτοβολταϊκών

Ειδικές κατασκευές μπορούν να γίνουν σε δώματα και ταράτσες .

H Προφιλοδομή, έχει σχεδιάσει και παράγει ένα εξαιρετικά ευέλικτο κατασκευστικά σύστημα βάσεων.

Με τα ειδικά εξαρτήματα καλύπτονται όλοι σχεδόν οι τύποι αναγκών σε βάσεις , είτε είναι απλές τυποποιημένες μονής ή διπλής σειράς, είτε πρόκειται για ειδικές κατασκευές που πρέπει να αποφεύγουν εμπόδια ή σκιές.

 

Αντίστοιχες Βάσεις

Κεραμοσκεπή
Το σύστημα PD.2K.PL περιλαμβάνει ένα ειδικό άγκιστρο τριών εξαρτημάτων που μπορεί να προσαρμοστεί… Περισσότερα