Πάρκα με Βάσεις Ρυθμιζόμενης κλίσης

Ρυθμιζόμενες βάσεις, η λύση για αύξηση της παραγωγής 
Η θέση του Ηλιού στον ορίζοντα 
Επειδή  ο άξονας περιστροφής της Γης γύρω από τον εαυτό της δεν είναι κάθετος στο επίπεδο της περιφοράς της γύρω από τον Ήλιο και σχηματίζει μία γωνία περίπου 23° 26΄ και  ταυτόχρονα ο άξονας κρατά την ίδια διεύθυνση στον χώρο, ως αποτέλεσμα είναι τη μισή χρονιά (περί της 21 Μαρτίου ως τις 22 Σεπτεμβρίου) το βόρειο ημισφαίριο «γέρνει» προς τον Ήλιο, με το μέγιστο περί τις 21 Ιουνίου, ενώ την άλλη μισή χρονιά το νότιο ημισφαίριο είναι αυτό που «γέρνει» περισσότερο προς τον Ήλιο, με το μέγιστο περί τις 21 Δεκεμβρίου. Οι δύο στιγμές των μεγίστων αυτών είναι γνωστές ως  ηλιοστάσια.
Στην εύκρατη ζώνη, το καλοκαίρι ο Ήλιος παραμένει για περισσότερες ώρες και ψηλότερα πάνω από τον ορίζοντα, ενώ τον χειμώνα λιγότερες ώρες και χαμηλότερα στο ουρανό. Και τα δύο φαινόμενα (πιο κάθετη πρόσπτωση των ακτίνων του Ήλιου στο έδαφος το καλοκαίρι επειδή ο Ήλιος ανεβαίνει ψηλότερα από τον ορίζοντα, και μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας) συνεισφέρουν στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ καλοκαιρού και χειμώνα. 
Αυτή την διαφορά στις θέσεις του ήλιο στον ορίζοντα εκμεταλλεύονται οι βάσεις ρυθμιζόμενης κλίσης, προκειμένου οι ακτίνες του ήλιο να προσπίπτουν όσο τον δυνατόν πιο κάθετα στην επιφάνεια του panel .

Το εύρος της κλίσης.
Ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος , η κλίση του ήλιο είναι διαφορετική στην διάρκεια του έτους . Έτσι , για το βόρειο ημισφαίριο,  η ρύθμιση ως προς τον ορίζοντα σε νότιες περιοχές γίνεται σε εύρος  χαμηλότερων  κλίσεων  αφού ο ήλιος είναι περισσότερο κάθετα στον ουρανό ενώ σε βορειότερες περιοχές σε υψηλότερο εύρος επειδή ο ήλιος εκεί  διαγράφει χαμηλότερες θέσεις στην διάρκεια του έτους στον ουρανό . 
Από την άλλη, ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή του εύρους κλίσης , είναι το μήκος των  φωτοβολταϊκών πλαισίων και η σκιά που δημιουργείται κυρίως τους χειμερινούς μήνες στο ενδεχόμενο να σκιάζει σειρές με panel που ακολουθούν πάρα πίσω

ρυθμιζόμενη κλίση

 

Οι ρυθμιζόμενες βάσεις .
Η προφιλοδομή, έχει μελετήσει αυτό το γεγονός και με βεβαιωμένα παραδείγματα, έχει αποδειχθεί ότι η αλλαγή της κλίσης , αυξάνει την παραγωγή καθώς βελτιώνεται η γωνία πρόσπτωσης των ακτινών του ήλιου στα φωτοβολταικά,  ως προς την καθετότητά  της. 
 Έτσι η εταιρεία  έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μια πλήρη σειρά ρυθμιζόμενων βάσεων , με παραμέτρους το εύρος κλίσης ανάλογα την περιοχή, την διάσταση του panel ,  την τοποθέτηση των βάσεων σε δώμα (τσιμέντο) , αγρούς και εδάφη ή βιομηχανικές στέγες και για μονή ή διπλή σειρά φωτοβολταϊκών. 
Περισσότερα από 300MWp σε ρυθμιζόμενες βάσεις έχουν τοποθετηθεί σε μικρά ή μεγάλα πάρκα ή συστάδες πάρκων σε περιοχές από την Αφρική μέχρι την Σουηδία.

Η αλλαγή της κλίσης  
Η ρύθμιση ανά τραπέζι γίνεται απλά με 2-3 άτομα σε 3-4 λεπτά. Χρειάζονται 2 βιδολόγους μπαταρίας φορητούς για να ξεβιδώσουν και να βιδώσουν ξανά μετά την αλλαγή, τις κατάλληλες  βίδες θέσης κλίσης. 
Οι βασικές εργασίες είναι οι εξής 

 • Ξεβίδωμα των βιδών μπροστά και πίσω σε κάθε ζευκτό από 2 άτομα (ένας μπροστά και ένας πίσω)
 • Το τραπέζι είναι έτοιμο για αλλαγή , ελεύθερο , και  επειδή είναι ισορροπημένο δεν πέφτει 
 • Τα 3 άτομα (μοιρασμένα στις άκρες και στην μέση) κατεβάζουν το τραπέζι για τον χειμώνα (ή το ανεβάζουν --αντίστοιχα για το καλοκαίρι) και το σταθεροποιούν στην επιθυμητή κλίση (ή το τερματίζουν στις μοίρες της βάσεις ) 
 • Τα 2 άτομα τοποθετούν - βιδώνουν ξανά τις βίδες στις νέες θέσεις. 
 • Πηγαίνουν στο επόμενο τραπέζι του πάρκου

Συνολικά ένα πάρκο 1MWP μπορεί να αλλάξει σε πολύ λιγότερο από 8 ώρες με 2~3 άτομα .

Η αύξηση της παραγωγής 
Κατά γενικό κανόνα, 2 φορές τον χρόνο (χειμώνα – καλοκαίρι) ή και περισσότερες εάν υπάρχει διάθεση, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή από 5% -10% ανάλογα την περιοχή και τα φωτοβολταικά πλαίσια. Αυτή η αύξηση , μπορεί να αντισταθμίσει το κόστος των βάσεων ρυθμιζόμενης κλίσης σε σχέση με τις σταθερές σε 2-3 έτη . 
Επειδή οι βάσεις αυτές είναι ψηλότερες, και ειδικά όταν είναι πιο οριζόντιες το καλοκαίρι , υπάρχει αρκετός χώρος από κάτω , οπότε τα panels «αερίζονται και δροσίζονται» καλύτερα , ενώ στα χωράφια τα χόρτα δεν καλύπτουν τα panels μπροστά 
Η προφιλοδομή είναι στην διάθεση των συνεργατών για οποιαδήποτε πληροφορία. 
 

Μεγαλύτερη παραγωγή όλο το χρόνο   ! 

Διαμόρφωση Τραπεζιών σε σχέση με τις σειρές φωτοβολταϊκών

 • 2 Σειρές Φωτοβολταϊκών κάθετα (portrait)

Διαμόρφωση Πασσάλων Βάσεων 

 • 2-πάσσαλες με πάσσαλο  τύπο U
 • 1-πάσσαλες με πάσσαλο τύπο ΙΡΕ120 

Διαμόρφωση Φωτοβολταϊκών πάνελ 

 • (~0,90 x 1,65m)
 • (~0.90 x 2.40m)
 • Bifacial panels
 • Thin film solar panels

Ιδιαιτερότητες εδάφους 

 •  Αλλαγές σε μήκη έμπηξης πασσάλων λόγω εδάφους 
 • Πάσσαλοι για μπετόμπηξη
 • Οτιδήποτε άλλο μπορεί να κατασκευαστεί , μετά από ειδικό σχεδιασμό 

Αντίστοιχες Βάσεις

Ρυθμιζόμενης κλίσης
Πάρκα 1-πάσσαλης ρυθμιζόμενης  βάσης για 2 σειρές φωτοβολταϊκών Εύρος Αλλαγής κλίσης 10-… Περισσότερα
Ρυθμιζόμενης κλίσης
Για 2 σειρές φωτοβολταϊκών με εύρος 10°-35° (ή 05°~30°) Στοιχεία βάσης που περιλαμβάνονται στα… Περισσότερα
Mounting System  PD.1C.1P2124/ 10-35  with CHANGEABLE INCLINATION for 1 row of solar… Περισσότερα
  Σύστημα στήριξης PD.1C.1P2124/ 10-35 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ για 1 σειρά panels portait σε 1… Περισσότερα