Πάρκα 500kw και άνω

Μερικές φωτογραφίες  από τα πρόσφατα πάρκα με βάσεις της Προφιλοδομής 

 

Πάρκο υπό κατασκευή (τοποθέτηση panels) στην Θεσσαλία 

Πάρκο 1000kwp με 2-πάσσαλη βάση Ρυθμιζόμενης κλίσης , στο Αερινό Μαγνησίας.

Φεβρουάριος 2020

Πάρκο 1000kwp με 2-πάσσαλη βάση Σταθερής κλίσης , στο Αερινό Μαγνησίας.

Φεβρουάριος 2020

Πάρκο 1000kwp με 2-πάσσαλη βάση Σταθερής κλίσης 25° , στο Αερινό Μαγνησίας. 

Πάρκο 500kW στην περιοχή της Καρδίτσα  

Ιανουάριος 2020

Πάρκο 1ΜW στην Κύπρο