Πάρκα 500kw και άνω

Ενδεικτικές φωτογραφίες  από πάρκα με βάσεις της Προφιλοδομής 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MWp  Scale Solar Park in Thessaly Region, Greece

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάρκο 650kwp στο εξωτερικό. 

Συνδυάζοντας την εκμετάλλευση της γης , όχι μόνο για την παραγωγή ενέργειας αλλά και για την κτηνοτροφία, 

οι βάσεις μπορούν να έχουν κατάλληλο ύψος που θα  επιτρέπει την διέλευση προβάτων ή και άλλων ζώων μέσα στο χωράφι,

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάρκο υπό κατασκευή (τοποθέτηση panels) στην Θεσσαλία 

Solar Park with changeable Inclination per season 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάρκο 1000kwp με 2-πάσσαλη βάση Ρυθμιζόμενης κλίσης , στο Αερινό Μαγνησίας.

Φεβρουάριος 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάρκα σε έδαφος με μεγάλη κλίση Βορρά-Νότου 

Η ευελιξία που παρέχουν τα συστήματα στήριξης της ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗΣ,  

σε συνδυασμό με το σωστό σχεδιασμό και τη μελέτη των βάσεων ,

επιτρέπουν να μπορούν να  δημιουργούνται πάρκα φωτοβολταϊκών

ακόμα και σε δύσκολα εδάφη με μεγάλη κλίση πλαγιάς . 

 

Πάρκα (2x 400ΚWp)  ρυθμιζόμενης κλίσης ανά εποχή (κλίση 5μοίρες -Καλοκαίρι) 

Πάρκο σταθερής κλίσης σε πλαγιά 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Let it Snow. 

Οι βάσεις έχουν σχεδιάστηκαν και μελετήθηκαν λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα κλιματικά στοιχεία της περιοχής και ειδικά τα φορτία ανέμου και χιονιού .

Έτσι παρόλο που το χιόνι δεν βοηθάει στην... παραγωγή, οι βάσεις δεν προβληματίζονται από την χιονόπτωση. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάρκο 1ΜW στην Κύπρο

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάρκο 1000kwp με 2-πάσσαλη βάση Σταθερής κλίσης , στο Αερινό Μαγνησίας.

Φεβρουάριος 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάρκο 1000kwp με 2-πάσσαλη βάση Σταθερής κλίσης 25° , στο Αερινό Μαγνησίας. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάρκο 500kW στην περιοχή της Καρδίτσα  

Ιανουάριος 2020