Πιστοποιητικά και Στατικές Μελέτες

Οι Βάσεις έχουμε μελετηθεί με τους Ευρωκώδικες και έχουν εκπονηθεί οι αντίστοιχες στατικές μελέτες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

Η  εταιρεία μας εφαρμόζει πιστά Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 πιστοποιημένη από την Q-CERT